Các sản phẩm dịch vụ nổi bật

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Ngành nghề - lĩnh vực

Ngành nghề - lĩnh vực

Giáo dục Giáo dục

Giáo dục

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ, giải pháp xây dựng trên nền...

Xem chi tiết
Y tế Y tế

Y tế

Trước những thực trạng về Y tế tại Việt Nam, VNPT xây dựng...

Xem chi tiết
Nông nghiệp Nông nghiệp

Nông nghiệp

Cung cấp sản phẩm dịch vụ, giải pháp cho các doanh nghiệp...

Xem chi tiết
Du lịch Du lịch

Du lịch

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và...

Xem chi tiết
Vận tải Logistic Vận tải Logistic

Vận tải Logistic

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ viễn thông chuyên...

Xem chi tiết
Phân phối Bán lẻ Phân phối Bán lẻ

Phân phối Bán lẻ

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin chuyên...

Xem chi tiết