Kê khai Bảo hiểm Xã hội

Kê khai Bảo hiểm Xã hội

VNPT-BHXH là giải pháp giao dịch điện tử giữa các Tổ chức, Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 100 33 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
704,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
29,333 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 100 18 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
440,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
24,444 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 100 48 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
836,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
17,417 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 10 18 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
176,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
9,778 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 1000 18 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
704,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
39,111 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 10 33 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
281,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
8,533 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 10 48 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
334,400 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
6,967 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 1000 48 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,337,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
27,867 VNĐ

Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021. BHXH VAN 1000 33 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,126,400 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
34,133 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

 • Tương thích Chữ ký số các nhà cung cấp CA.
 • Sử dụng đa nền tảng: Máy tính, điện thoại di động…
 • Khách hàng được hỗ trợ qua nhiều kênh: trực tiếp, tổng đài, email, web, Chat…
 • Hỗ trợ quản lý dữ liệu: Người lao động giữa các máy tính, hướng dẫn sử dụng trực quan.
 • Phần mềm: gọn nhẹ, không tiêu tốn nhiều dung lượng trên máy tính.
 • An toàn, bảo mật: thông tin Khách hàng.
 • Đội ngũ hỗ trợ: có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu.
Kê khai Bảo hiểm Xã hội

Tính năng dịch vụ

Kê khai Bảo hiểm Xã hội
 • Quản lý: thông tin đơn vị
 • Quản lý: nhân sự
 • Tính năng: Lập hồ sơ thủ tục BHXH
 • Tính năng: Kết xuất báo cáo, ký số
 • Ký và nộp các bộ hồ sơ BHXH: qua mạng Internet.
 • Tự động: lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH.
 • Kiểm soát: truy cập khách hàng
 • Tiếp nhận: hồ sơ của khách hàng
 • Lưu trữ: dữ liệu hồ sơ, kết quả giao dịch
 • Chuyển tiếp: hồ sơ khách hàng tới cơ quan BHXH
 • Tính năng: Báo cáo thống kê giao dịch.