Quản lý Lưu trú

Quản lý Lưu trú

VNPT ORM là hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước dễ dàng quản lý, cập nhật tự động, tức thời tình hình khách lưu trú trên địa bàn, cho phép cơ sở lưu trú trực tuyến đăng ký thông tin khách lưu trú đến các cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 24 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,640,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
110,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 36 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,300,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
137,500 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 24 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,068,800 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
211,200 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 12 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,267,200 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
105,600 VNĐ

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 12 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,428,800 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
202,400 VNĐ

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 24 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,435,200 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
184,800 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 24 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
6,336,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
264,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 36 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,168,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
88,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 24 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,689,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
70,400 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 24 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,323,200 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
96,800 VNĐ

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 36 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
6,336,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
176,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 36 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,504,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
264,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 12 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
950,400 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
79,200 VNĐ

VNPT ORM (KS 1 SAO) 36 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,217,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
61,600 VNĐ

VNPT ORM (KS 2-3 SAO) 12 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,425,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
118,800 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 12 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,640,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
220,000 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 36 THÁNG VỚI KH ĐANG SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,286,400 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
202,400 VNĐ

VNPT ORM (KS 4-5 SAO) 12 THÁNG VỚI KH CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,379,200 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
281,600 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

 • Đăng ký lưu trú đơn giản, nhanh chóng, giảm công sức, chi phí đi lại
 • Quản lý, khai thác và lưu trữ thông tin về tình hình khách lưu trú và tình hình kinh doanh
 • Theo dõi được tình hình đăng ký lưu trú, cập nhật tình hình lưu trú trên địa bàn
 • Dữ liệu tập trung với lưu lượng lớn phục vụ nhu cầu khai thác thông tin
 • Hệ thống báo cáo thống kê: giúp quản lý thông tin một cách hiệu quả, tiết kiệm công sức và thời gian
Quản lý Lưu trú

Tính năng dịch vụ

Quản lý Lưu trú
 • Tính năng cho đơn vị quản lý lưu trú:
 • Quản lý: thông tin lưu trú/tạm trú
 • Quản lý: đối tượng
 • Quản lý: thông tin thuế
 • Quản lý: thông tin du lịch
 • Quản trị: hệ thống
 • Tính năng: Báo cáo, thống kê
 • Tính năng cho các cơ sở lưu trú:
 • Đăng ký: thông tin lưu trú
 • Thiết lập cơ sở lưu trú: (sơ đồ phòng/tầng/nhóm dịch vụ…)
 • Quản lý: điều hành sản xuất kinh doanh
 • Tính năng: Báo cáo thống kê
 • Các tính năng khác: Gửi/nhận văn bản, tin tức, chat, SMS, kết nối máy quét visa, passport…