Chứng thực CKS VNPT CA

Chứng thực CKS VNPT CA

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của VNPT VinaPhone. Được pháp luật thừa nhận và có đầy đủ giá trị pháp lý.

VNPT CA OID (Đã bao gồm Token) Standard 36 tháng. Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,489,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
69,156 VNĐ

VNPT CA USB Token.

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
550,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
550,000 VNĐ

VNPT CA OID (Chưa bao gồm Token) Standard 12 tháng. Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,018,400 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
84,867 VNĐ

VNPT CA OID (Chưa bao gồm Token) Standard 24 tháng. Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,752,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
73,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Xác thực: doanh nghiệp, cá nhân trên môi trường Internnet
  • Chứng thư số cá nhân: (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)
  • Chứng thư số SSL: (dành cho website);
  • Chứng thư số cho CodeSigning: (dành cho ứng dụng).
Chứng thực CKS VNPT CA

Tính năng dịch vụ

Chứng thực CKS VNPT CA
  • Tính toàn vẹn
  • Tính xác thực
  • Tính chống chối bỏ
  • Tính bảo mật
  • Tính sẵn