Data EzCom

Data EzCom

EzCom là dịch vụ giúp khách hàng kết nối Internet qua sóng GPRS của VinaPhone. Thuê bao Ezcom chỉ truy cập 3G/4G, nhắn tin và nhận cuộc gọi, không thể thực hiện gọi đi. Chức năng chính của Sim Ezcom là dùng để phục vụ cho nhu cầu truy cập Internet.

Gói Data EZ20New

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
20,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
20,000 VNĐ

Gói Data Ezcom120

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
120,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
120,000 VNĐ

Gói Data Ezcom200

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
200,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
200,000 VNĐ

Gói Data EZ35New

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
35,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
35,000 VNĐ

Gói Data Ezcom90

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
90,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
90,000 VNĐ

Gói Data Ezcom160

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
160,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
160,000 VNĐ

Gói Data EZ10New

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
10,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
10,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Sử dụng internet qua sóng 3G/4G...
  • Tận hưởng thời gian “chết” một cách thú vị: như đọc báo, xem phim, chơi game, nghe nhạc...
  • Định vị GPS
  • Phát wifi
Data EzCom

Tính năng dịch vụ

Data EzCom
  • Truy cập internet qua sóng 3G/$G
  • Định vị GPS
  • Phát wifi