Dạy và Học trực tuyến VNPT Elearning

Dạy và Học trực tuyến VNPT Elearning

VNPT E-Learning là giải pháp học và thi trực tuyến, nằm trong hệ sinh thái Giáo dục thông minh VnEdu do VNPT xây dựng và triển khai, góp phần hỗ trợ ngành giáo dục nâng cao việc ứng dụng Công nghệ thông tin hiện đại vào việc dạy và học trực tuyến cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Lợi ích dịch vụ

  • Đối với học sinh: có thể học mọi lúc mọi nơi thông qua nhiều thiết bị như
  • Đối với giáo viên: giúp số hóa các tài liệu, học liệu (hỗ trợ nhiều học liệu phong phú như SCORM 1.2 & 2004, Video, Presentation, PDF...). Thầy cô có thể theo dõi tiến trình học tập của học sinh một cách dễ dàng, cũng như việc giao bài tập về nhà và kiểm tra, tổ chức thi cho học sinh một cách thuận lợi, nhanh chóng.
Dạy và Học trực tuyến VNPT Elearning

Tính năng dịch vụ

Dạy và Học trực tuyến VNPT Elearning
  • Theo dõi tiến trình học: Lưu trữ lịch sử tiến trình học của người học, nhắc nhở người học và mang lại kiểm soát cho người quản lý đào tạo.
  • Cá nhân hóa: Thông qua việc học và thi, tự động chỉ ra ""lỗ hổng kiến thức"" và gợi ý bài học cho người học.
  • Kho học liệu đa dạng hỗ trợ nhiều loại học liệu phong phú và hấp dẫn.
  • Hệ thống báo cáo tự động: Hệ thống báo cáo động được xây dựng tùy thuộc vào người quản lý.
  • Cấp chứng chỉ Blockchain: Có thể tích hợp cung cấp chứng chỉ văn bằng sử dụng công nghệ Blockchain trong trường hợp KH có nhu cầu.

Một số sản phẩm cùng lĩnh vực

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

SMS Brandname Nhà trường

SMS Brandname Nhà trường

Mạng giáo dục Việt Nam – vnEdu là một...