Di động

Di động

Dịch vụ di động dành cho các thuê bao VinaPhone trả sau doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên liên lạc trong nước và quốc tế và các dịch vụ GTGT khác vụ như truyền tải dữ liệu Data, MMS, SMS, Ringtunes, MCA, VOIP mọi lúc mọi nơi trong không gian rộng.

SME-Office399

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
399,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
399,000 VNĐ

SME-Office499

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
499,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
499,000 VNĐ

SME_Office99

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
99,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
99,000 VNĐ

SME-Office199

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
199,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
199,000 VNĐ

SME-Office299

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
299,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
299,000 VNĐ

SME149

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
149,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
149,000 VNĐ

SME99

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
99,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
99,000 VNĐ

SME249

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
249,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
249,000 VNĐ

SME299

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
299,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
299,000 VNĐ

SME199

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
199,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
199,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Gói cước tích hợp doanh nghiệp: là gói cước có nhiều tính năng, kết hợp nhiều dịch vụ của VinaPhone như Thoại/SMS/Data, gói cước mang lại sử thuận lợi cho người sử dụng là các doanh nghiệp và CBCNV thuộc các doanh nghiệp.
Di động

Tính năng dịch vụ

Di động
  • Thoại
  • Tin nhắn SMS
  • Data"