Định danh Điện tử

Định danh Điện tử

VNPT eKYC là giải pháp định danh điện tử giúp nhận dạng, xác minh và trích xuất thông tin chính xác từ hình ảnh và giấy tờ cá nhân

VNPT EKYC 01

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
880,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
880,000 VNĐ

VNPT eKYC 03

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
4,400,000 VNĐ

VNPT eKYC 02

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,640,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,640,000 VNĐ

VNPT EKYC 04

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
8,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
8,800,000 VNĐ

VNPT eKYC 05

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
26,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
26,400,000 VNĐ

VNPT eKYC 06

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
44,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
44,000,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Nhận dạng cá nhân
  • Xác minh.
  • Trích xuất thông tin
Định danh Điện tử

Tính năng dịch vụ

Định danh Điện tử
  • Nhận dạng ký tự quang học (ORC)
  • Xác thực giấy tờ với độ chính xác cao
  • Chống giả mạo