Email Doanh nghiệp

Email Doanh nghiệp

Email Doanh nghiệp là dịch vụ cung cấp hệ thống gửi và nhận thư điện tử đồng bộ theo tên miền riêng dành cho các Tổ chức/Doanh nghiệp, tạo sự chuyên nghiệp khi tham gia các hoạt động giao dịch.

VNPT-Email Server Quốc tế 1 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,980,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
165,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 1 Gói 24 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,762,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
156,750 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 1 Gói 36 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,346,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
148,500 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 2 Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,828,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
319,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 3 Gói 12 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,128,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
594,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 3 Gói 24 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
13,543,200 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
564,300 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 3 Gói 36 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
19,245,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
534,600 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 4 Gói 12 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
15,840,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,320,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 4 Gói 24 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
30,096,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,254,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 4 Gói 36 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
42,768,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,188,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 5 Gói 12 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
26,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,200,000 VNĐ

VNPT-EMAIL SERVER QUỐC TẾ 5 GÓI 24 THÁNG

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
50,160,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,090,000 VNĐ

VNPT-Email Server Quốc tế 5 Gói 36 Tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
71,280,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,980,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Tạo sự chuyên nghiệp trong giao tiếp: Công ty/Tổ chức/ Hiệp hội sẽ có một hệ thống E-mail thống nhất theo một định dạng chuẩn cho tất cả các nhân viên.
  • Quản lý email của nhân viên thuận tiện và dễ dàng.
  • Ổn định và hoàn toàn bảo mật .
  • Cung cấp đa dạng tính năng email. dedicated SMTP, quản trị account, back up dữ liệu… do VNPT cung cấp.
Email Doanh nghiệp

Tính năng dịch vụ

Email Doanh nghiệp
  • Cung cấp miễn phí các công cụ cho phép tự động thêm, bớt tự động địa chỉ email trong Công ty.
  • Với các thiết bị tiên tiến trên nền tảng hạ tầng mạng Internet hàng đầu, hệ thống email luôn được duy trì trạng thái ổn định và an toàn cao nhất.
  • Email doanh nghiệp hỗ trợ đầy đủ các giao thức thư điện tử như POP, SMTP, IMAP, Webmail cùng các tính năng khác như chống spam.