Fiber VNN

Fiber VNN

Fiber VNN là dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng cùng với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với dịch vụ truy cập sử dụng công nghệ ADSL truyền thống có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống.

Fiber50+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
330,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
330,000 VNĐ

Fiber100+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
33,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,200,000 VNĐ

Fiber80+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,650,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,650,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
47,520,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,168,000 VNĐ

Fiber IoT30 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,782,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,782,000 VNĐ

Fiber 36+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
231,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
231,000 VNĐ

Fiber50+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,310,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
330,000 VNĐ

Fiber100Eco+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,320,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,320,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,960,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,960,000 VNĐ

Fiber100+ 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
14,850,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,121,429 VNĐ

Fiber36+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,772,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
184,800 VNĐ

Fiber60Eco+ 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
396,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
396,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
792,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
792,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,752,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
678,857 VNĐ

Fiber IoT50 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
198,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
198,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
23,760,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,394,286 VNĐ

Fiber IoT30 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
148,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
148,500 VNĐ

Fiber60+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
660,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
660,000 VNĐ

Fiber60Eco+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,376,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,376,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,920,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
528,000 VNĐ

FIBER80+ 07 THÁNG

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,900,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,414,286 VNĐ

Fiber80 + 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
19,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,320,000 VNĐ

Fiber100Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,920,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,131,429 VNĐ

Fiber50+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,960,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
264,000 VNĐ

Fiber60Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,376,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
339,429 VNĐ

Fiber60+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,960,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
565,714 VNĐ

Fiber100+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,475,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,475,000 VNĐ

Fiber IoT30 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
891,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
891,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Chất lượng truyền dẫn tín hiệu: bền bỉ ổn định không bị suy hao bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay khoảng cách xa
  • Độ bảo mật rất cao: với FTTH thì hầu như không thể bị đánh cáp thông tin trên đường dây lúc truyền tín hiệu
  • Ứng dụng hiệu quả với các ứng dụng với ưu thế băng thông truyền dữ liệu tốc độ cao .
  • Có thể nâng băng thông theo yêu cầu khách hàng lên tới 1 Gbps
Fiber VNN

Tính năng dịch vụ

Fiber VNN
  • Ứng dụng hiệu quả với các ứng dụng: Hosting Server riêng, VPN mạng riêng ảo, Game Online, Truyền Dữ Liệu, IP camera , Video Conferrence Hội Nghị Truyền Hình , VoD truyền hình theo yêu cầu , IPTV truyền hình tương tác … với ưu thế băng thông truyền dữ liệu tốc độ cao.