Fiber VNN

Fiber VNN

Fiber VNN là dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng cùng với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với dịch vụ truy cập sử dụng công nghệ ADSL truyền thống có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống.

Fiber50+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
330,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
330,000 VNĐ

Fiber100+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
33,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,200,000 VNĐ

Fiber80+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,650,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,650,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
52,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,520,000 VNĐ

Fiber IoT30 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,980,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,980,000 VNĐ

Fiber 36+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
231,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
231,000 VNĐ

Fiber60+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,920,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
528,000 VNĐ

Fiber100Eco+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,320,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,320,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
4,400,000 VNĐ

Fiber100+ 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
16,500,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,357,143 VNĐ

Fiber36+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,772,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
184,800 VNĐ

Fiber60Eco+ 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
396,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
396,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
792,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
792,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,752,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
678,857 VNĐ

Fiber IoT50 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
220,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
220,000 VNĐ

Fiber100Vip+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
26,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,771,429 VNĐ

Fiber IoT30 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
165,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
165,000 VNĐ

Fiber50+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,980,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
282,857 VNĐ

Fiber36+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,386,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
198,000 VNĐ

Fiber60+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
660,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
660,000 VNĐ

Fiber60Eco+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,752,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
316,800 VNĐ

Fiber IoT50 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,320,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
188,571 VNĐ

FIBER80+ 07 THÁNG

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,900,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,414,286 VNĐ

Fiber80 + 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
19,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,320,000 VNĐ

Fiber100Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
7,920,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,131,429 VNĐ

Fiber150Eco+ Gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
19,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,828,571 VNĐ

FIBER150ECO+ 1 THÁNG

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,300,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,300,000 VNĐ

Fiber50+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,960,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
264,000 VNĐ

Fiber60Eco+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,376,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
339,429 VNĐ

Fiber60+ 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,960,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
565,714 VNĐ

Fiber IoT50 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,640,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
176,000 VNĐ

Fiber100+ 01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,750,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,750,000 VNĐ

Fiber IoT30 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
990,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
990,000 VNĐ

Fiber100Eco+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
15,840,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
15,840,000 VNĐ

Fiber80Eco+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,504,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
633,600 VNĐ

Fiber300Vip+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
132,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
18,857,143 VNĐ

Fiber300Vip+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
22,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
22,000,000 VNĐ

Fiber200+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
72,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
10,371,429 VNĐ

Fiber150+ Gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
8,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
8,800,000 VNĐ

Fiber150+ Gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
105,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
7,040,000 VNĐ

Fiber200+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
12,100,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
12,100,000 VNĐ

Fiber200Vip+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
16,500,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
16,500,000 VNĐ

Fiber200Vip+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
99,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
14,142,857 VNĐ

Fiber500Eco+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
118,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
16,971,429 VNĐ

Fiber500+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
0 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
0 VNĐ

Fiber150+ Gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
52,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
7,542,857 VNĐ

Fiber200Vip+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
198,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
13,200,000 VNĐ

Fiber300+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
198,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
13,200,000 VNĐ

Fiber500+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
165,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
23,571,429 VNĐ

Fiber200Eco+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
39,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
5,657,143 VNĐ

Fiber200+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
145,200,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
9,680,000 VNĐ

Fiber300+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
99,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
14,142,857 VNĐ

Fiber500Eco+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
237,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
15,840,000 VNĐ

Fiber500+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
330,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
22,000,000 VNĐ

Fiber500Vip+01 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
33,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
33,000,000 VNĐ

Fiber500Vip + gói 07 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
198,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
28,285,714 VNĐ

Fiber500Vip + gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
396,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
26,400,000 VNĐ

Fiber150Vip+ 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
66,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
9,428,571 VNĐ

FIBER150ECO+ GÓI 15 THÁNG

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
39,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,640,000 VNĐ

Fiber500Eco+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
19,800,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
19,800,000 VNĐ

Fiber300Vip+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
0 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
0 VNĐ

Fiber300Eco+ gói 7 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
79,200,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
11,314,286 VNĐ

Fiber300Eco+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
158,400,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
10,560,000 VNĐ

Fiber300+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
16,500,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
16,500,000 VNĐ

Fiber150Vip+ 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
132,000,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
8,800,000 VNĐ

Fiber200Eco+ gói 1 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
6,600,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
6,600,000 VNĐ

Fiber200Eco+ gói 15 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
79,200,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
5,280,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Chất lượng truyền dẫn tín hiệu: bền bỉ ổn định không bị suy hao bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay khoảng cách xa
  • Độ bảo mật rất cao: với FTTH thì hầu như không thể bị đánh cáp thông tin trên đường dây lúc truyền tín hiệu
  • Ứng dụng hiệu quả với các ứng dụng với ưu thế băng thông truyền dữ liệu tốc độ cao .
  • Có thể nâng băng thông theo yêu cầu khách hàng lên tới 1 Gbps
Fiber VNN

Tính năng dịch vụ

Fiber VNN
  • Ứng dụng hiệu quả với các ứng dụng: Hosting Server riêng, VPN mạng riêng ảo, Game Online, Truyền Dữ Liệu, IP camera , Video Conferrence Hội Nghị Truyền Hình , VoD truyền hình theo yêu cầu , IPTV truyền hình tương tác … với ưu thế băng thông truyền dữ liệu tốc độ cao.