Gói SME

Gói SME

Cung cấp các gói dich vụ tích hợp giữa dịch vụ Viễn thông với các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin cơ bản phù hợp phù hợp từng quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Với giá cước tích hợp dịch vụ ưu đãi so với khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ riêng lẻ

SME_BASIC1 12 Tháng

Cấu hình
03 dịch vụ
Đơn giá
880,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
73,333 VNĐ

SME_BASIC2 12 Tháng

Cấu hình
03 dịch vụ
Đơn giá
1,760,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
146,667 VNĐ

SME_SMART2 12 Tháng

Cấu hình
06 dịch vụ
Đơn giá
13,750,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,145,833 VNĐ

SME_SMART1 12 Tháng

Cấu hình
06 dịch vụ
Đơn giá
9,900,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
825,000 VNĐ

SME_NEW 12 Tháng

Cấu hình
04 dịch vụ
Đơn giá
3,300,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
275,000 VNĐ

SME+ 12 Tháng

Cấu hình
05 dịch vụ
Đơn giá
5,940,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
495,000 VNĐ

Một số sản phẩm cùng lĩnh vực

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Gói chuyên ngành

Gói chuyên ngành

Cung cấp các gói dich vụ tích hợp giữa...