Hóa đơn Điện tử

Hóa đơn Điện tử

Dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT-Invoice là dịch vụ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

HD5000:Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,892,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,892,000 VNĐ

HD2000:Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
880,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
880,000 VNĐ

HD300:ƯU ĐÃI THÊM 20% TỪ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
264,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
264,000 VNĐ

HD1000:Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
589,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
589,600 VNĐ

HD500:Ưu đãi thêm 20% Từ 01/04/2021

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
369,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
369,600 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

 • Phát hành hóa đơn đến khách hàng: (Được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua Portal, Email);
 • Lưu trữ hoá đơn miễn phí theo quy định cơ quan quản lý Nhà nước
 • Dễ dàng quản lý.
 • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu.
 • Không: xảy ra mất mát, hư hỏng, thất lạc hoá đơn.
 • Thuận tiện: cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.
Hóa đơn Điện tử

Tính năng dịch vụ

Hóa đơn Điện tử
 • Phát hành hóa đơn điện tử: theo lô, theo từng nghiệp vụ.
 • Quản lý thanh toán.
 • Phân quyền tới từng nghiệp vụ đơn vị.
 • Phát hành tự động, thủ công.
 • Kết nối với các hệ thống quản lý liên quan.
 • Báo cáo thống kê theo quy định.