Hợp đồng Điện tử

Hợp đồng Điện tử

VNPT eContract là giải pháp quản lý hợp đồng điện tử của VNPT. Giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong công tác quản lý và triển khai hợp đồng với khách hàng.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ ECONTRACT VNPT

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
0 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
0 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Tiết kiệm chi phi in ấn giấy tờ hợp đồng. Bảo vệ môi trường, tài nguyên
  • Tiết kiệm thời gian triển khai cho khách hàng
  • Tiết kiệm nguồn lực như nhân lực kiểm soát, quản trị, hành chính đồng thời tăng năng suất lao động
  • Minh bạch trong quá trình quản lý, kiểm soát kinh doanh dịch vụ
Hợp đồng Điện tử

Tính năng dịch vụ

Hợp đồng Điện tử
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý đơn vị
  • Quản lý bộ hợp đồng mẫu
  • Ký số điện tử
  • Quản lý hợp đồng