Internet Trực tiếp

Internet Trực tiếp

Dịch vụ Internet trực tiếp: là dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, đối xứng qua kênh thuê riêng riêng biệt từ địa điểm của khách hàng đến mạng core Internet của VNPT với tốc độ yêu cầu của khách hàng từ 1Mbps đến hàng chục Gbps.

Lợi ích dịch vụ

  • Tốc độ không giới hạn
  • Riêng biệt & trực tiếp.
  • Tốc độ đúng như cam kết, không chia sẻ cổng Internet với bất kỳ thuê bao nào như FiberVNN
  • Rất ổn định.
  • Bảo mật
  • Linh hoạt về băng thông trong nước và quốc tế
Internet Trực tiếp

Tính năng dịch vụ

Internet Trực tiếp
  • Kết nối Internet trên đường truyền cáp quang hoặc cáp đồng, với tốc độ từ 64Kbps tới hàng chục Gbp.
  • Kết nối trực tiếp vào cổng Internet quốc gia bằng kênh riêng vật lý, hoàn toàn không còn trễ và nghẽn mạng.
  • Công nghệ đối xứng cho cả upload và download sẽ cho phép kết nối Internet liên tục và thông suốt 24/24
  • Kênh truyền dẫn riêng biệt sẽ giúp giảm thiểu các tấn công và xâm nhập vào mạng dữ liệu của bạn qua Internet.