Phần mềm Kế toán

Phần mềm Kế toán

ASME là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống cung cấp các công cụ CNTT giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh nhất mọi lúc mọi nơi, hệ thống cung cấp công cụ kết nối với hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế.

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp VNPT ASME (Miễn phí 6 tháng sử dụng)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
0 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
0 VNĐ

Phần mềm kế toán Doanh nghiệp VNPT ASME

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
132,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
132,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Lợi ích: Là giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu được lưu trữ tập trung, được sao lưu định kỳ và an toàn bảo mật.
  • Xây dựng trên nền tảng Web: giúp việc thực hiện, tra cứu dữ liệu mọi lúc mọi nơi.
Phần mềm Kế toán

Tính năng dịch vụ

Phần mềm Kế toán
  • ASME tuân thủ các quy định của nhà nước về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành: Chuẩn mực kế toán, Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
  • ASME: được tích hợp kèm hóa đơn điện tử nên việc xuất hóa đơn và quản lý hóa đơn được thực hiện nhanh chóng, chính xác.
  • ASME: được tích hợp với cổng hỗ trợ kê khai thuế nên việc nộp tờ khai báo cáo cho cơ quan thuế được thực hiện dễ dàng.
  • ASME: được xây dựng trên nền tảng công nghệ My SQL và .Net Core được cài đặt trên cloud có cơ chế sao lưu dữ liệu và dự phòng để đảm bảo không bị dán đoạn dữ liệu.