Quảng cáo Thông minh

Quảng cáo Thông minh

VNPT Smart Ads là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng một giải pháp toàn diện, cho phép người sử dụng có thế dễ dàng xây dựng, quản lý, điều khiển mạng lưới màn hình LCD. Để cung cấp các thông tin, loại hình quảng cáo, giải trí linh hoạt, tại các khu vực công cộng hoặc tư nhân.

VNPT SmartAds549 Gói 36 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,158,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
115,500 VNĐ

VNPT SmartAds50 Gói 12 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,320,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
110,000 VNĐ

VNPT SmartAds14 Gói 24 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,036,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
126,500 VNĐ

VNPT SmartAds549 Gói 24 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,904,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
121,000 VNĐ

VNPT SmartAds50 Gói 06 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
693,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
115,500 VNĐ

VNPT SmartAds50 Gói 24 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,508,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,508,000 VNĐ

VNPT SmartAds14 Gói 12 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,650,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
137,500 VNĐ

VNPT SmartAds14 Gói 36 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,356,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
121,000 VNĐ

VNPT SmartAds50 Gói 01 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
126,500 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
126,500 VNĐ

VNPT SmartAds14 Gói 06 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
891,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
148,500 VNĐ

VNPT SmartAds14 Gói 01 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
165,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
165,000 VNĐ

VNPT SmartAds549 Gói 06 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
792,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
132,000 VNĐ

VNPT SmartAds549 Gói 12 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,518,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
126,500 VNĐ

VNPT SmartAds50 Gói 36 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,564,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
99,000 VNĐ

VNPT SmartAds549 Gói 01 tháng Miễn phí 1GB lưu trữ/cloud

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
143,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
143,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Thông qua VNPT Smart Ads, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà quảng cáo có thể sử dụng để cài đặt và thiết lập các nội dung quảng cáo/ nội dung cần truyền tải qua nhiều hệ thống màn hình khác nhau tại nhiều vị trí địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm phát sóng hoặc có thể cài đặt lịch phát sóng khác nhau nếu muốn.
Quảng cáo Thông minh

Tính năng dịch vụ

Quảng cáo Thông minh
  • Quản lý tập trung các nội dung chương trình quảng cáo.
  • Thay đổi nội dung tập trung, ngay tức thì.
  • Hỗ trợ các định dạng video, text, ảnh