SSL Quốc tế

SSL Quốc tế

SSL (Secure Sockets Layer) là dịch vụ cung cấp chứng thư số công cộng quốc tế nhắm cung cấp chứng thực các thông điệp nội dung và/ hoặc chủ thể khởi tạo các thông điệp nội dung trong quá trình trao đổi thông tin trực tuyến. Đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật, riêng tư và an toàn với công nghệ của GlobalSign.

Alpha SSL Standard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,293,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
107,800 VNĐ

OV SSL Standard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
9,213,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
767,800 VNĐ

OV SSL WildCard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
25,053,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
2,087,800 VNĐ

OV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 địa chỉ Global IP. Ví dụ: http://192.63.352.98)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,253,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
437,800 VNĐ

EV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 sub-domain. Ví dụ: portal.abc.vn)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,613,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
217,800 VNĐ

OV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 tên miền chính. Ví dụ:http://abc.net)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,253,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
437,800 VNĐ

OV SSL WildCard 12 tháng( thêm 1 tên miền chính. Ví dụ:http://abc.net)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,253,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
437,800 VNĐ

EV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 tên miền chính. Ví dụ:http://abc.net)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,253,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
437,800 VNĐ

DV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 sub-domain. Ví dụ: portal.abc.vn)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,613,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
217,800 VNĐ

DV SSL Standard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
6,573,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
547,800 VNĐ

Alpha SSL WildCard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,933,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
327,800 VNĐ

DV SSL WildCard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
22,413,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,867,800 VNĐ

EV SSL Standard 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
23,733,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
1,977,800 VNĐ

OV SSL Standard 12 tháng( thêm 1 sub-domain. Ví dụ: portal.abc.vn)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,613,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
217,800 VNĐ

OV SSL WildCard 12 tháng( thêm 1 địa chỉ Global IP. Ví dụ: http://192.63.352.98)

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
5,253,600 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
437,800 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu cho doanh nghiệp.
  • Nâng cao mức độ tin cậy của website đối với khách hàng, nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.
  • Bảo vệ giao dịch trực tuyến giữa website với khách hàng.
SSL Quốc tế

Tính năng dịch vụ

SSL Quốc tế
  • Domain Validation SSL
  • Organization Validation SSL
  • Extended Validation SSL
  • WildCard SSL