Tem xác thực Hàng hóa

Tem xác thực Hàng hóa

VNPT Check là dịch vụ tổng thể được tích hợp giữa Giải pháp có thể tự sinh mã tem điện tử hay còn gọi là mã xác thực hàng hóa và in tem điện tử trên sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Để quét, kiểm tra, xác thực các thông tin về nguồn gốc hàng hóa do các Tổ chức, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh hoặc Cá nhân khai báo trên hệ thống VNPT Check.

Lợi ích dịch vụ

  • Dễ dàng : truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm
  • Dễ dàng : tiếp nhận các thông tin về các chương trình khuyến mại, sản phẩm của NCC.
  • Đơn giản hóa : tối đa phương thức xác định tính thật giả của sản phẩm
Tem xác thực Hàng hóa

Tính năng dịch vụ

Tem xác thực Hàng hóa
  • Quản lý sản phẩm:
  • Quản lý: bán hàng, lô hàng
  • Hệ thống sinh mã Code điện tử và quản lý mã code: trên sản phẩm được định danh.
  • Thiết kế, in ấn tem Qrcode: theo yêu cầu
  • Ứng dụng VNPT Check: để truy xuất nguồn gốc
  • Xác thực: được nguồn gốc sản phẩm dịch vụ