Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

VNPT Vinaphone hiện là nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất và uy tín nhất Việt nam có hệ thống máy chủ DNS hiện đại, bảo mật cao cùng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, luôn phục vụ nhiệt tình. Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng khi đăng ký tên miền tại VNPT Vinaphone

Tên miền VN Name.vn (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
82,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
6,833 VNĐ

Tên miền VN .net.vn, .com.vn, .biz.vn (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
670,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
55,833 VNĐ

Tên miền VN .vn có 1 ký tự (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
40,420,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,368,333 VNĐ

Tên miền VN .vn có 2 ký tự (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
10,420,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
868,333 VNĐ

Tên miền VN Tiếng việt (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
42,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
3,500 VNĐ

Tên miền VN .vn (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
770,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
64,167 VNĐ

Tên miền VN. gov.vn/org.vn/edu.vn/info.vn/pro.vn/health.vn/ac.vn (Đăng ký, duy trì, quản trị) 01 Năm

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
490,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
40,833 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Khẳng định thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa của bạn
  • Cách quảng bá thương hiệu không thể thiếu trong cuộc sống số hiện nay.
  • Là cách bạn bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet.
  • Tên miền sẽ trở thành tài sản của bạn."
Tên miền Việt Nam

Tính năng dịch vụ

Tên miền Việt Nam
  • Tên miền .vnn.vn dạng: www.tencongty.vnn.vn
  • Tên miền cấp 2. vn dạng: www.tencongty.vn
  • Tên miền cấp 3. vn dạng: www.tencongty.com.vn hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...