Thoại Cố định

Thoại Cố định

Điện thoại cố định của VNPT là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN - Public Switched Telephone Network, giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định hoặc máy điện thoại di động.

ĐTCĐ Gói B59

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
59,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
59,000 VNĐ

ĐTCĐ Gói B249

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
249,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
249,000 VNĐ

ĐTCĐ Gói B99

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
99,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
99,000 VNĐ

ĐTCĐ Gói B149

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
149,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
149,000 VNĐ

ĐTCĐ Gói B349

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
349,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
349,000 VNĐ

ĐTCĐ Gói B449

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
449,001 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
449,001 VNĐ

ĐTCĐ Gói B949

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
999,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
999,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Cách tính cước thấp và hợp lý: Tính cước theo block 6s+1 cho các cuộc gọi điện thoại đường dài trong nước, quốc tế và gọi di động.
  • Đơn giá cước thấp hơn so với dịch vụ điện thoại di động.
  • Chất lượng dịch vụ ổn định, liên lạc tiện lợi.
  • Triển khai lắp đặt nhanh.
  • Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp khách hàng 24/7.
Thoại Cố định

Tính năng dịch vụ

Thoại Cố định
  • Gọi nội hạt: cuộc liên lạc được thiết lập từ điện thoại cố định này đến điện thoại cố định khác trong phạm vi một tỉnh.
  • Gọi liên tỉnh: cuộc liên lạc được thiết lập từ điện thoại cố định thuộc tỉnh này đến điện thoại cố định khác thuộc tỉnh hoặc thành phố khác trong nước.
  • Gọi di động: cuộc liên lạc được thiết lập từ điện thoại cố định đến điện thoại di động trong phạm vi toàn quốc.
  • Gọi quốc tế: cuộc liên lạc được thiết lập từ điện thoại cố định đến điện thoại cố định hoặc điện thoại di động thuộc một quốc gia khác trên thế giới.