Truyền Số Liệu

Truyền Số Liệu

Dịch vụ kênh thuê riêng Leased line: là dịch vụ cho thuê đường truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối trong mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai hay nhiều địa điểm cố định khác nhau với các tốc độ theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Hiện VNPT cung cấp 2 loại hình kênh thuê riêng theo công nghệ là SDH và EoSDH với phạm vi kết nối cả trong nước lẫn quốc tế.

Lợi ích dịch vụ

  • Truyền dẫn theo thời gian thực, băng thông có thể đạt ngưỡng 100%
  • Bảo mật và mức độ sẵn sàng cao:
  • Đáp ứng đa dịch vụ
  • Tốc độ đáp ứng n x 64 Kbps, n x 2Mbps
  • Hỗ trợ đa giao diện kết nối: V35, G703, Ethernet
  • Hỗ trợ đa giao thức truyền dẫn: cáp quang, cáp đồng, viba, vệ tinh
  • Đáp ứng khả năng kết nối theo tiêu chuẩn điểm-điểm, điểm- đa điểm
Truyền Số Liệu

Tính năng dịch vụ

Truyền Số Liệu
  • Khách hàng toàn quyền sử dụng và khai thác 24/7/365 mà không phải chia sẻ tài nguyên với bất kỳ người dùng nào khác
  • Cung cấp miễn phí modem, E/O converter cho khách hàng sử dụng dịch vụ lâu dài