Webhosting

Webhosting

Dịch vụ Web Hosting giúp đưa website lên Internet để mọi người có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Nói một cách khác, nếu tên miền là địa chỉ, website là ngôi nhà thì webhosting là "thuê đất".

Webhosting Advanced Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
1,320,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
110,000 VNĐ

Webhosting Pro Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
2,244,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
187,000 VNĐ

Webhosting Super Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
3,300,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
275,000 VNĐ

Webhosting Max Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
4,620,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
385,000 VNĐ

Webhosting Medium Gói 12 tháng

Cấu hình
01 dịch vụ
Đơn giá
792,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)
Mức chi trả hàng tháng:
66,000 VNĐ

Lợi ích dịch vụ

  • Website luôn hoạt động ổn định và có thể được truy cập 24/7.
  • Đơn giản hóa việc quản trị website.
  • Hiệu quả kinh tế hơn cao vì tránh được rủi ro đầu tư lớn ban đầu.
  • Có thể quản trị, cấu hình website từ xa.
  • Hỗ trợ 24/7.
Webhosting

Tính năng dịch vụ

Webhosting
  • Hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.
  • Hỗ trợ các các ngôn ngữ lập trình cũng như cơ sở dữ liệu để thực thi các phần mềm trên Internet hoặc các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web, quản lý sản phẩm, tin tức...
  • Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-mail, E-mail Forwarding, DNS...
  • Có giao diện quản lý Web Hosting để dễ dàng quản lý website, các tài khoản FTP, Email...