Internet & Truyền dẫn

Internet & Truyền dẫn

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ băng rộng - internet tốc độ cao như: Internet trực tiếp, cáp quang...cho các Tổ chức Doanh nghiệp

Internet Trực tiếp

Internet Trực tiếp

Dịch vụ Internet trực tiếp: là...
Dịch vụ Truyền hình MyTV

Dịch vụ Truyền hình MyTV

MyTV B2B là giải pháp cung cấp...
Truyền Số Liệu

Truyền Số Liệu

Dịch vụ kênh thuê riêng Leased...
Fiber VNN

Fiber VNN

Fiber VNN là dịch vụ truy nhập...