Gói cước tích hợp ưu đãi

Bộ giải pháp tập trung xử lý bài toán quản trị điều hành trong Doanh Nghiệp: Năng suất công việc và Minh bạch hóa thông tin. Giúp Doanh Nghiệp tối ưu quy trình, quản trị công việc, giảm ma sát nội bộ, đồng thời truyền thông thông tin xuyên suốt trong tổ chức

Các gói sản phẩm

Gói chuyên ngành

Gói chuyên ngành

Cung cấp các gói dich vụ tích hợp giữa dịch vụ Viễn thông với các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với từng chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau với giá cước tích hợp dịch vụ ưu đãi so với khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ riêng lẻ
Gói SME

Gói SME

Cung cấp các gói dich vụ tích hợp giữa dịch vụ Viễn thông với các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin cơ bản phù hợp phù hợp từng quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Với giá cước tích hợp dịch vụ ưu đãi so với khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ riêng lẻ