Giáo dục

Giáo dục

Cung cấp các sản phẩm dịch vụ, giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học.

SMS Brandname Nhà trường

SMS Brandname Nhà trường

Mạng giáo dục Việt Nam – vnEdu là...
Dạy và Học trực tuyến VNPT Elearning

Dạy và Học trực tuyến VNPT...

VNPT E-Learning là giải pháp học...