Y tế

Y tế

Trước những thực trạng về Y tế tại Việt Nam, VNPT xây dựng và đưa ra giải pháp CNTT đáp ứng nhu cầu quản lý của các đơn vị trong lĩnh Y tế tại Việt Nam.

Quản lý Nhà thuốc VNPT Pharmacy

Quản lý Nhà thuốc VNPT...

VNPT Pharmacy cung cấp giải pháp...